แนะนำเพลงเพื่อชีวิตจริงๆแบบฟังแล้วมีกำลังใจ ขอบคุณเพลงสอนธรรมะจากวงจีวันBAND

rakangjaijpg
[Total: 1    Average: 5/5]

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกลุ่มศิลปะเปิดจิต วงดนตรีจีวันแบนด์

ได้พิจารณาและตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้­านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม­จริยธรรม และศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต โดยตระหนักถึงบทบาทและคุณูปการของการพัฒนา­ทางวิชาการด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ­พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนความร่วมมือในการผลิตและเผยแผ่สื่อก­ารเรียนรู้สร้างสรรค์สังคม เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่อยู่บนฐานคุณธรรม­จริยธรรม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

และศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต (MOU) ระหว่างสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกลุ่มศิลปะเปิดจิต วงดนตรีจีวันแบนด์

ความว่างเปล่า ใจมันกว้าง แผ่ไป

ลองสังเกตุในอยู่ว่างอยู่หรือวุ่นวาย

 

Be the first to comment on "แนะนำเพลงเพื่อชีวิตจริงๆแบบฟังแล้วมีกำลังใจ ขอบคุณเพลงสอนธรรมะจากวงจีวันBAND"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Translate »
Skip to toolbar