Blessing

rakangjaijpg

แนะนำเพลงเพื่อชีวิตจริงๆแบบฟังแล้วมีกำลังใจ ขอบคุณเพลงสอนธรรมะจากวงจีวันBAND

[Total: 1    Average: 5/5] สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกลุ่มศิลปะเปิดจิต วงดนตรีจีวันแบนด์ ได้พิจารณาและตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้­านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม­จริยธรรม และศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต โดยตระหนักถึงบทบาทและคุณูปการของการพัฒนา­ทางวิชาการด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ­พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนความร่วมมือในการผลิตและเผยแผ่สื่อก­ารเรียนรู้สร้างสรรค์สังคม เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่อยู่บนฐานคุณธรรม­จริยธรรม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต (MOU) ระหว่างสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกลุ่มศิลปะเปิดจิต วงดนตรีจีวันแบนด์ ความว่างเปล่า ใจมันกว้าง แผ่ไป ลองสังเกตุในอยู่ว่างอยู่หรือวุ่นวาย  

Read More

วันนี้คือวันกำไรของชีวิต

29 ก.พ. วันกำไรชีวิต 4 ปีมีหนเดียว

[Total: 0    Average: 0/5] วันนี้คือวันกำไรของชีวิต จงใช้วันนี้ให้คุ้มค่า เพราะทุกๆ 4 ปีถึงจะมีวันนี้เพียงวันเดียว 29 กุมภาพันธ์ (29 February) และขออวยพรสำหรับผู้ที่เกิดวันนี้ด้วย
ยันต์ไท่ส่วยปี 2559 "ชื่อตังไต่เจียงกุง"

ยันต์ไท่ส่วยปี 2559 “ชื่อตังไต่เจียงกุง”

[Total: 7    Average: 3.3/5] ส่งยันต์ไท่ส่วยปี 2559 “ชื่อตังไต่เจียงกุง” พกติดตัวเพื่อสิริมงคล ตลอดปี 2559 ให้ save ยันต์เก็บไว้ในโทรศัพท์เหมือนพก ติดตัวตลอดเวลา


Translate »
Skip to toolbar