Food

Screen Shot 2016-09-01 at 9.39.28 PM

กรมอนามันเตือน อันตรายจากการใช้โฟมใส่อาหาร

[Total: 1    Average: 5/5] อันตรายจากสารสไตรีน สารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร เมื่อบรรจุด้วยภาชนะใส่ที่ทำจากโฟม ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข

Read More

No Picture

ร้านก๋วยเตี๋ยว @ ศาลายา ชามละ 999 บาท

[Total: 14    Average: 2.2/5] ใน 1 ชาม ประกอบด้วย… กุ้งแม่น้ำ 3 ตัว ( size 10-12 ตัวโล ) ปูม้าไข่ ครึ่งตัว ( size 4-5 ตัวโล ) ปูทะเลไข่ ครึ่งตัว ( size 5-6 ตัวโล ) ปูม้าเนื้อ ครึ่งตัว ( size…


Translate »
Skip to toolbar